Målare Södertälje

En målarfirma med bred kompetens | 08-551 784 00

Om oss

EN LITEN KONCERN MED STOR MÅLARKOMPETENS

Hagströms Gruppen är en liten koncern. Vi består i första hand om bolag som är verksamma inom måleri och lackering. Gruppen består av flera olika företag, men för enkelhetens skull refererar vi ofta till oss själva som Hagströms Gruppen.

Vid sidan av måleritjänsterna så ingår även friskvårdsföretaget HG Athletic Club i koncernen. Det är ett gym som också tillhandahåller Xtravaganza, ett effektivt viktminskningsprogram.

Vårt mål är att alltid vara kundens naturliga val när det handlar om måleri av olika slag. För att garantera att kunden alltid får bästa kvalitet på utfört arbete så är det viktigt för oss att våra medarbetare alltid får tillräcklig information och utbildning. Medarbetarna är vår viktigaste framgångsfaktor.

Miljön är i fokus för oss

Vi har även ett väl utvecklat miljöarbete. Där ingår att vi ska välja produkter och metoder som har så liten påverkan som möjligt på miljö och hälsa. Det gäller även transporter och hantering av överblivet material.

För oss är det av största vikt att erbjuda en positiv och arbetsmiljö, där vi stimulerar våra medarbetare genom utbildning och medbestämmande. Vi följer arbetsmiljölagarna och har självklart nolltolerans gällande alkohol och droger.

Hagströms Gruppen är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

målare

 

Vi målar allt från husväggar till köksluckor – alltid med gott resultat!